Agriculture Crop Insurance 2023

शेतकऱ्यांना ज्वारीसाठी आपल्याला शेवटची तारीख 30 नंबर ही जाहीर करण्यात आलेली आहे तर हरभऱ्यासाठी आणि गव्हासाठी व कांद्यासाठी रब्बी हंगामाची अंतिम मुदत ही 15 डिसेंबर करण्यात आलेली आहे