edible oil prices 2023

तेल किंमत (₹/लिटर)
सोयाबीन तेल १४०-१५०
शेंगदाणा तेल १५५-१६०
मोहरी तेल १७०-१७५
पाम तेल १२५-१३०
सूर्यफूल तेल १४५-१५०

 15 liter edible oil prices in Maharashtra:

तेल किंमत (₹/१५ लिटर)
सोयाबीन तेल २१००-२२५०
शेंगदाणा तेल २३५०-२४५०
मोहरी तेल २६००-२७५०
पाम तेल १८७५-१९५०
सूर्यफूल तेल २२००-२३००