High yielding cows 2023

  1. गिर जातीची गाय

ही गाय एका दिवसात 50 ते 80 लिटर दूध देते.

  1. खिलारी जातीची गाय

4.2 टक्के आहे. ते एका वासराला सरासरी 240-515 किलो दूध देतात.

  1. साहिवाल जातीची गाय

या गायी एका वर्षात 2000 ते 3000 लिटर दूध देतात,

  1. राठी जातीची गाय

भारतीय राठी गायी जास्त दूध देण्यासाठी ओळखल्या जातात.

  1. हल्लीकर जातीची गाय

या जातींच्या गायी चांगल्या प्रमाणात दूध देण्याचे क्षमता ठेवतात.

  1. हरियाणवी जात
  2. कंकरेज जातीची गाय

या जातीची गाय दररोज 5 ते 10 लिटर दूध देतात.

  1. लाल सिंधी जात

साहिवाल गायींप्रमाणेच लाल सिंधी गायीही 2000 ते 3000 लिटर दूध देतात.

9.कृष्णा घाटी गायींची जात

ते एक वसरला सरासरी 900 किलो दूध देते.

  1. नागोरी जात

. या गायी एका वासराला सरासरी 600-954 लिटर दूध देतात.