Onion subsidy : या शेतकर्‍यांच्या खात्या मध्ये जमा होणार सरसकट अनुदानाची रक्कम

Onion subsidy

कृषी न्यूज 18 : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 2023 फेब्रुवारी मध्ये राज्य सरकारने कांदा शेतकऱ्यांसाठी 350 कोटी अनुदान वाटप करण्यात ठरवले होते पण ते अनुदान तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचू शकले नाही त्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे Onion subsidy कांद्याला जास्त भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्याला खूप आर्थिक अडचणी येऊ राहिले आहेत याच … Read more

Onion subsidy : या शेतकर्‍यांच्या खात्या मध्ये जमा होणार सरसकट अनुदानाची रक्कम

Onion subsidy

कृषी न्यूज 18 : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 2023 फेब्रुवारी मध्ये राज्य सरकारने कांदा शेतकऱ्यांसाठी 350 कोटी अनुदान वाटप करण्यात ठरवले होते पण ते अनुदान तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचू शकले नाही त्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे Onion subsidy कांद्याला जास्त भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्याला खूप आर्थिक अडचणी येऊ राहिले आहेत याच … Read more

Onion subsidy : या शेतकर्‍यांच्या खात्या मध्ये जमा होणार सरसकट अनुदानाची रक्कम

Onion subsidy

कृषी न्यूज 18 : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी 2023 फेब्रुवारी मध्ये राज्य सरकारने कांदा शेतकऱ्यांसाठी 350 कोटी अनुदान वाटप करण्यात ठरवले होते पण ते अनुदान तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचू शकले नाही त्यासाठी शेतकऱ्यांना नवीन अनुदान वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे Onion subsidy कांद्याला जास्त भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्याला खूप आर्थिक अडचणी येऊ राहिले आहेत याच … Read more